با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های اضافی را حذف کنید.

tfc logo Temp File Cleaner 4.3 نرم افزاری برای حذف فایل های اضافی

با استفاده از این نرم افزار می توانید فایل های اضافی و موقتی نرم افزار های مختلف را پاک کنید یکی از قابلیت های منحصر به فرد این نرم افزار قابلیت حذف گروهی فایل ها هست با ساتفاده از این نرم افزار می توانید مشخص کنید که کدام فایل ها حذف شود 


لینک دانلود